ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

  • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  • Δορυφορικές κεραίες
  • Αυτοματισμοί – Έξυπνα σπίτια
  • Δομημένη Καλωδίωση
  • Φωτισμούς Εξωτερικών και Εσωτερικών Χώρων
  • Τοποθετήσεις συστημάτων πυρανίχνευσης
  • Κατασκευές ηλεκτρικών πινάκων προστασίας – ελέγχου – διανομής συστημάτων παραγωγής ενέργειας
  • Φωτισμός & Μελέτες Φωτισμού
  • Πυρανίχνευση – φωτισμός ασφαλείας